Select your language

Združitev strokovnosti za reševanje kompleksnih izzivov od orodja do proizvodnje

Iskra ISD nudi celovito načrtovanje orodij, ki obsega načrtovanje, oblikovanje, razvoj in analizo hibridnih orodij, materialov, metod in postopkov, potrebnih za povečanje proizvodne učinkovitosti in produktivnosti.

Od vodenja projektov in kakovosti, procesov razvoja in avtomatizacije ter laboratorijskih testov do serijske proizvodnje izdelkov. Skrbimo za upravljanje oskrbovalne verige med podjetji in lokacijami, kar vključuje premike in skladiščenje surovin, zaloge tekoče proizvodnje in končnih izdelkov.

Expertises
Tool design

Konstrukcija orodij

Razvoj komponent temelji na našem širokem tehnološkem znanju in izkušnjah ter simulacijah Moldex 3D ali Magma Soft, kar nam daje najboljše izhodišče za načrtovanje orodja ter inovativne koncepte za prototipna ali serijska orodja.

Naši visoko usposobljeni razvojni inženirji usklajujejo načrtovanje orodij skupaj s skupino za raziskovanje in razvoj, vodenjem projektov in oddelkom za procesno tehnologijo. Upoštevajo vse vidike načrtovanja izdelka in njegove lastnosti, da dosežejo najboljše ravnovesje med stroški orodja, življenjsko dobo orodja, stabilnostjo proizvodnje in zahtevami za servisiranje.

Inženirji orodjarstva uporabljajo programsko opremo, kot sta Visi in Creo, da zagotovijo nemoteno povezavo med načrtovanjem izdelkov, izdelavo prototipov in nabavo orodij.

Vodenje projektov

Naša ekipa za vodenje projektov zagotavlja nemoteno uvajanje vašega izdelka v serijsko proizvodnjo

V Iskri ISD je vodenje projektov ključna povezava med strankami, prodajo, razvojem izdelkov, nabavo in zagotavljanjem kakovosti od samega začetka do serijske proizvodnje, da je mogoče izpolniti zahteve naših strank.

Postopke vodenja projektov izvajamo v skladu z ISO standardom IATF 16949.

Naša ekipa za vodenje projektov je že vključena v fazi ponudbe, vendar se obsežno in sistematično delo začne z določanjem strank. Na uvodnem sestanku se ponovno preverijo 2D-načrti, 3D-podatki, začetna študija izvedljivosti in posebne značilnosti ter uskladijo vsi glavni mejniki, kot so izdelava orodja, postopek odobritve proizvodnih delov in standardni postopek.

Vse dejavnosti in časovni razpored projekta so v skladu s postopkom odobritve proizvodnih delov opredeljeni v programski opremi iqs, kot so Flow, FMEA, QP in drugi.

Odgovorni vodja projekta usklajuje vse dejavnosti, da pravočasno dokonča projekt in prejme končno odobritev stranke s potrjeno dokumentacijo postopka odobritve proizvodnih delov.

Naši usposobljeni sodelavci poskrbijo za registracijo izdelkov in vnos vseh pomembnih informacij o sestavi izdelka v enotno globalno bazo podatkov v Mednarodnem sistemu podatkov o materialu (IMDS).

Project management

Upravljanje kakovosti

Certificirana kakovost, sistematično in metodično podprta s sistemom iqs CAQ

Sistem iqs CAQ je bil vpeljan 2021 za podporo našega procesa zagotavljanja kakovosti in vodenja projektov. Sistem zagotavlja dosledno in modularno izvajanje vseh faz procesa, povezanih s projektom in vodenjem kakovosti, od načrtovanja do dokumentacije in omogoča spremljanje procesa.

Naš sistem upravljanja kakovosti sledi standardom ISO 9001ISO 14001IATF 16949 ter v merilnem laboratoriju po standardu ISO/IEC 17025.

Za Iskro ISD je kakovost izdelkov glavni dejavnik poslovnega uspeha. Zato podjetje razvija in proizvaja svoje izdelke v skladu s strategijo brez napak ter si nenehno prizadeva doseči najvišje kakovostne cilje. Da bi v Iskri ISD zadovoljili nenehno naraščajoče zahteve in standarde, nenehno širimo in izpopolnjujemo znanje zaposlenih za stalno izboljševanje procesa ter nadzora in optimizacije kakovosti našega dela.

MERILNI LABORATORIJ

Od začetnih vzorcev do serijskih meritev se procesne analize izvajajo v klimatiziranih merilnih laboratorijih z zelo sodobno optično in taktilno 3D merilno opremo, kot so na primer:

TESA Micro-Hite 3D 4.7.4
DEA Global Silver Performance 7
DEA Global Silver Performance 9
Hexagon Global S Green DC241

Scanner Aicon 3D Neostereo
OGP Smartscope Flash CNC 200
OGP Smartscope Flash CNC 300
MAHR MarForm MMQ 400

Quality management - Measurement lab

ANALIZE TEHNIČNE ČISTOSTI

Naše analize tehnične čistosti komponent sledijo standardom VDA 19 ali ISO 16232.

100-ODSTOTNI NADZOR S KAMERAMI

Da bi strankam zagotovili doseganje cilja nič napak na en milijon izdelkov ali bili sposobni izvajati spletne proizvodne meritve, razvijamo avtomatizirane merilne in vizualne nadzorne naprave za vsako namensko komponento.

MERJENJE DEBELINE PLASTI

Analizni sistem XRF za napredno merjenje debeline plasti in analizo materiala površinske obdelave do 30 mikronov debeline.

RENTGENSKA ANALIZA

Rentgenska naprava omogoča naši livarski ekipi spremljanje poroznosti ulitkov in omogoča sledljivost v celotnem proizvodnem procesu.

Quality management - Other measurement processes

DRUGI MERILNI POSTOPKI

 • Merjenje kontur, trdote in hrapavosti
 • Spektrometer za materialne analize aluminijevih zlitin
 • Naprava za merjenje viskoznosti
 • Preizkušanje tesnosti z zrakom ali plinom ali celo ročno preizkušanje tesnosti z mehurčki in vodo
 • Površinska napetost
 • Napetostni in tlačni preizkusi
 • Analiza vlažnosti plastičnih mas
 • Kalibracija merilne opreme se izvaja v našem merilnem laboratoriju, akreditiranem v skladu z ISO 17025.

Uporabljamo tudi storitve zunanjih institucij in partnerjev. Najsodobnejši postopki notranje ali zunanje analize in merjenja zagotavljajo absolutno zanesljivost in kakovost materialov ali izdelkov, ki jih razvijamo in izdelujemo.
Naše zagotavljanje kakovosti se redno spremlja z notranjimi in zunanjimi revizijami.
Iskra ISD je vzpostavila tudi svojo KAKOVOSTNO IN OKOLJSKO POLITIKO IN CILJE.

Razvoj in avtomatizacija procesov

Notranja usposobljenost za razvoj in avtomatizacijo procesov omogoča proizvodnjo velikih količin izdelkov z vrhunsko kakovostjo

S prevzemom podjetja Iskra PRO so proizvodni procesi Iskre ISD zdaj strokovno podprti v vseh fazah projekta: na začetku z idejo in načrtovanjem, razvojem in izdelavo do začetnega delovanja, testiranja, validacije in proizvodnje.

Iskra PRO je specializirana za načrtovanje in proizvodnjo visoko inteligentnih proizvodnih rešitev ter prilagojenih montažnih sistemov, kot so sistemi za avtomatizacijo proizvodnje in procesov, sestavni sistemi, krmilne naprave, na primer za vizualno preverjanje in preizkušanje tesnosti, ter rešitve na ključ.

Razvija tudi posebno opremo za EOL, kot so LIN, HAM, optični strojni vid in namenska elektronika.

Process development and Automation

Serijska proizvodnja

Vsa dela, opravljena pred ničelno serijo proizvodnje, so jamstvo za serijsko proizvodnjo brez stresa za nas in naše stranke

Serial production

Visokokakovostno serijsko proizvodnjo in montažo s pravočasnimi dobavami lahko zagotovimo le z našo odličnostjo v razvojni fazi in ustrezno zavzetostjo ekipe za vodenje projekta pri konceptih orodja in razvoju procesov.

Na naših sodobnih in delno povezanih proizvodnih linijah izdelujemo tehnično dovršene plastične in kovinske komponente ali celo spajamo kovine in plastične mase brez kemičnega vezanja v hibridne rešitve.

Vsi proizvodni procesi se nenehno razvijajo v smeri digitalizacije proizvodnje, saj ta trenutno velja za pomembno konkurenčno prednost. Zato Iskra ISD uvaja nove tehnologije, kot so aluminijasta orodja, IIoT, novi standardi povezljivosti, napredna analitika in robotika. Vendar preobrazba proizvodnje prihodnosti presega orodja in tehnologije – združuje ljudi, procese in stvari.

Upravljanje oskrbovalne verige

Sodelavci v nabavi in logistiki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pravočasne dobave materiala in dobavi končnih izdelkov v skladu z zahtevami naših strank

Oskrbovalna veriga Iskre ISD je ključnega pomena, zato naslednjim segmentom namenjamo največjo pozornost.

Nabava surovin

Naš strateški nabavni cilj je pridobiti najboljše dobavitelje, si prizadevati za nenehne izboljšave in zagotoviti dobavo surovin v skladu z napovedmi naročil naših strank.

Komponente zunanjih proizvajalcev za nadaljnje sestavljanje

Sestavljeni izdelki vsebujejo komponente zunanjih proizvajalcev, ki jih Iskra ISD nabavi pri vnaprej izbranih lokalnih dobaviteljih z ustrezno kakovostjo ali pri vnaprej izbranih ponudnikih.

Sistem elektronske izmenjave podatkov

V skupnem interesu je delati brez papirja, brez napak, zato si Iskra ISD prizadeva vzpostaviti elektronsko izmenjavo podatkov z vsako stranko.

Sledljivost

Naš cilj je slediti vsem procesom od nabave surovin do proizvodnje in skladiščenja ter do odpreme, kar nam omogoča sledljivost, kdaj in kje je bila komponenta proizvedena in kdo jo je proizvedel.

Embalaža za končne stranke

Vsako komponento, ki jo proizvedemo v Iskri ISD, ocenimo posebej, da lahko zberemo najboljšo mogočo embalažo za zagotovitev kakovost in obenem stroškovno učinkovito embalažo.
Zmožnost, da lahko postopek pakiranja na pladnjih in pretisnih omotih ali v embalaži za enkratno uporabo vključimo v avtomatiziran proizvodni proces, nam prinaša največjo stroškovno korist.

Logistika

Naša skladišča delujejo s sodobnim sistemom upravljanja skladišč (WMS), da lahko obvladujejo dobave na zahtevo, konsignacijsko skladiščenje ter dobave JIT ali KANBAN.
Logistična podpora Iskre ISD zagotavlja pravočasno in stroškovno učinkovito dobavo po vsem svetu.

Supply chain

Laboratorij

Naši strokovni sodelavci v laboratoriju podpirajo proizvodne procese z analizami tehnične čistoče, kalibracijo merilnih naprav, merilnikov in še veliko drugega.

Laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji v skladu s standardom ISO/IEC 17025: 2017 z akreditacijsko številko LK-020.

Sistem redno vzdržujemo tako, da izpolnjuje zahteve za kalibracijske laboratorije v skladu s standardom, kar dokazujejo redne revizije, ki jih izvaja Slovenska akreditacija.

Kakovosti laboratorijskih storitev pa ne zagotavlja le akreditacija, ampak tudi nenehne primerjave med laboratoriji na nacionalni in mednarodni ravni.

Po vsaki kalibraciji izdamo certifikat o kalibraciji v skladu z zahtevami standardov in vašimi posebnimi zahtevami.

Analize tehnične čistoče

Na področju preizkušanja izvaja laboratorij analize tehnične čistoče v skladu s standardom ISO 16232 in VDA 19 za izdelke Iskra ISD in tudi za zunanje naročnike.

Pri izvedbi analize tehnične čistoče preverimo maso nečistoč, določimo največje delce in število delcev, ki jih nato razdelimo v razrede in primerjamo z zahtevami strank. Preverimo lahko tudi vsebnost kovinskih in nekovinskih delcev in vlaken.

Laboratory analyses

Kalibracija po akreditiranih postopkih (obseg akreditacije LK-020)

Dimenzijske veličine:

Končna merila dolžine:

 • Merilne kladice
 • Zevna merila

Instrumenti za merjenje dolžine:

 • Pomična merila
 • Merilne urice
 • Dvotočkovna vijačna merila (zunanja in notranja)
 • Tritočkovna vijačna merila

Navojne veličine:

 • Navojni trni
 • Navojni obroči
 • Navojni konusni trni

Merila kota:

 • Kotniki 90°

Premer:

 • Kontrolni obroči
 • Kontrolni trni

 

Mehanske veličine:

Moment sile:

 • Momentni ključi
Obseg akreditacije lahko najdete tudi na spletni strani Slovenske akreditacije na tej povezavi: PRILOGA

Neakreditirane kalibracije

Poleg kalibracij po akreditiranih postopkih nudimo tudi neakreditirane kalibracije po naših internih laboratorijskih postopkih za različne tipe merilnikov dolžine.

Laboratorij za neakreditirane kalibracije zagotavlja tudi sledljivost meritev v skladu nacionalnimi standardi z uporabo merilne opreme, ki je redno kalibrirana v zunanjih akreditiranih laboratorijih.

Laboratory services

Dodatne laboratorijske storitve

 • Merjenje debeline galvanskih nanosov z rentgensko napravo
 • Merjenje hrapavosti površine
 • Merjenje na orodnem mikroskopu
 • Merjenje na optičnih merilnih napravah
 • Justiranje merilnih lističev
 • Popravila merilne opreme
 • Najem nadzorne opreme

Reševanje pritožb

V primeru pritožbe na certifikat ali storitve laboratorija se obrnite na e-naslov: laboratorij@iskra-isd.si

Vsako pritožbo glede storitev laboratorija ali obvestilo o nepravilnostih v sistemu kakovosti bomo obravnavali odgovorno in zagotovili ustrezno rešitev v skladu s pričakovanji strank.

Kontakti

Iskra ISD d.o.o.

Jaka Toplak, direktor prodaje in marketinga
E jaka.toplak@iskra-isd.si
T +386 41 506 532

Iskra ISD - Plast d.o.o.

Nuša Race Horvat, vodja prodaje
E nusa.race.horvat@iskra-isd.si
T +386 4 20 76 810

Iskra ISD - Livarna d.o.o.

Zoran Oprin, vodja prodaje
E zoran.oprin@iskra-isd.si
T +386 4 20 76 870

Iskra ISD - Strugarstvo d.o.o.

Boštjan Zupan, vodja prodaje
E bostjan.zupan@iskra-isd.si
T +386 4 20 76 765

Iskra ISD - Galvanika d.o.o.

Sandra Šimic, prodaja
E sandra.simic@iskra-isd.si
T +386 30 703 707

Več kontaktov
Kontakti