Izboljšajte svoje komponente ali montažo z raziskovalno in razvojno skupino Iskra ISD.

Največje svetovne inovacije izhajajo iz velikih izzivov.

In mi vam pomagamo razviti najboljše rešitve zanje. Od idejne zasnove do končnega izdelka. Oblikovalska in inženirska skupina Iskra ISD nudi celovite raziskovalne in razvojne storitve za potrebe vaših izdelkov in montaže.

Z našimi obsežnimi izkušnjami in znanjem vam nudimo podporo v vseh razvojnih fazah: od začetnih prototipov in razvoja izdelkov do optimizacije izdelkov in znižanja stroškov vaših komponent.

Research & Development

Simulacije

Močan numerični pristop nam daje prednost pri prepoznavanju morebitnih težav, preden te sploh nastopijo.

V našem oddelku za raziskave in razvoj interno izvajamo Moldflow analize plastičnih in aluminijastih komponent na visokem nivoju z močno validacijo. Povezano znanje z obeh področij je ključno za sorazvoj ali celovit razvoj hibridnih rešitev na nenehno zahtevnem avtomobilskem trgu. Ena naših ključnih prednosti z vidika numeričnega pristopa je zmožnost validiranja, kjer je vsaka ključna simulacija tudi eksperimentalno potrdi z našim proizvodnim procesom. Močan interni numerični pristop pa ni pomemben le za sodoben, ponovljiv in sistematičen proces razvoja izdelkov, ampak tudi za zmanjšanje morebitnih težav v povezavi s kakovostjo v fazi oblikovanja orodja.

Brizganje plastike

Moldflow simulacije za brizganje plastike izvajamo z najnovejšo različico Moldex3D, specializiranim numeričnim orodjem, ki še posebej izstopa pri ojačenih tehničnih termoplastih. Imamo predvsem izkušnje s simulacijo tehničnih plastičnih mas, ki se uporabljajo »pod pokrovom« motorja, kot so na primer PA6, PA66, PA46, PPS, PBT, PP, TPE, TPU in drugi podobni termoplasti. Poleg tega izvajamo tudi interne Moldflow analize za duroplaste, vendar zaradi pomanjkanja kvalitetnih materialnih kartic le v omejenem obsegu.
Poleg optimizacije zasnove kanala za začetno litje in hladilnega kanala se v splošnem osredotočamo na analizo orientacije vlaken, nadzor kakovosti hladnih spojev, analizo zračnih vključkov, enakomernost vzorca polnjenja in zmanjšanje ukrivljanja.

Moldflow simulations

Visokotlačno litje aluminija

Moldflow simulacije za visokotlačno litje aluminija izvajamo z najnovejšo različico Magmasoft. Imamo predvsem izkušnje s simulacijo zlitin 226, 230, 231 in 239.
Naš glavni poudarek je na optimizaciji strela (izdelek in dolivni sistem) in zmanjšanje težav v povezavi s kakovostjo, kot sta plinska in krčilna poroznost. Poleg oblikovanja in zasnove izdelka in strela izvajamo tudi celovito analizo izvedbe hladilnih kanalov in splošnega sistema za upravljanje temperature orodja, ki je ena glavnih problematičnih točk pri proizvodnji visokotlačno litih delov.

Izdelava prototipov

Teorija brez eksperimentalne validacije ne vodi daleč, zato dajemo velik poudarek hitrim metodam izdelave prototipov.

Naša splošna prilagodljivost ni omejena le na našo proizvodnjo, ampak je vključena tudi v našem razvojno-raziskovalnem pristopu. Ker smo strateško osredotočeni na kompleksne tehnične komponente, ki običajno zahtevajo obsežno numerično in eksperimentalno validacijo, nudimo tudi oblikovanje in proizvodnjo prototipov.

Za proizvodnjo prototipov v majhnem obsegu lahko uporabljamo postopek 3D-tiskanja komponent z lastnim 3D-tiskalnikom Stratasys F170, ki omogoča uporabo ABS, PLA, ASA, TPE in drugih termoplastov.

Po dogovoru s stranko lahko pri zunanjih izvajalcih naročimo tudi druge prototipne tehnologije (npr. 3D-tiskanje kovin).

Product prototyping

Razvoj izdelkov

Močno ozadje zasnove za proizvodnjo nam omogoča, da skrajšamo potreben čas za razvoj pri oblikovanju novih rešitev.

Naše glavno strokovno znanje izhaja iz povezovanja naših internih proizvodnih tehnologij. Zbrano znanje in izkušnje iz naše več kot 70-letne zgodovine zagotavljajo odlično podlago za razvoj specifičnih izdelkov po naročilu preko našega internega pristopa zasnove-za-proizvodnjo.
Poleg Moldflow analiz za plastične in aluminijaste komponente, ki nam nudijo veliko podporo pri razvoju zasnove in izboljšanju proizvedljivosti, izvajamo tudi druge notranje in zunanje podporne numerične analize, ki so ključne za mehansko obremenjene konstrukcijske dele.

CAE-analize

Razvoj hibridnih komponent zahteva celovit, ponovljiv in sistematičen numerični pristop, pri katerem nenehno analiziramo stopnje notranjih napetosti zaradi zunanjih obremenitev in zaradi samega proizvodnega procesa (npr. brizganje). Da bi dosegli glavni cilj, doseči želeno funkcijo z uporabo najmanjše količine potrebnega materiala, je potrebno ti dve numerični področji tesno povezati in dobro razumeti.
Poleg tega je strukturna analiza ključna za sorazvoj nosilnih strukturnih delov s poudarkom na njihovi proizvedljivosti.

Trajnostna in funkcijska testiranja

Tako za validiranje numeričnih rezultatov kot tudi za preverjanje življenjske dobe komponente ali izdelka so potrebni praktični poskusi, pri katerih mora izdelek prestati prilagojene in specifične funkcionalne teste. Sami ali v sodelovanju z zunanjimi partnerji lahko razvijemo, oblikujemo in izdelamo testno opremo ter izvedemo potrebna testiranja. Imamo izkušnje s statičnimi preizkusi, trajnostnimi testi in testi utrujanja materiala, dinamičnimi preizkusi (npr. modalna analiza, sinusni prelet itd.) in specializiranimi funkcijskimi testi, odvisno od zahtev izdelka in področja uporabe.

Product development

Optimizacija izdelkov

S svojim internim pristopom k optimizaciji zasnove smo osredotočeni na znižanje proizvodnih stroškov.

Trajnostni vidik je ena od glavnih zahtev strank v zadnjih letih, zato je v fazi optimizacije izdelka naš poglavitni cilj zmanjšati količino materiala, uporabljenega za doseganje zahtevane funkcije komponente. Pri tem upoštevamo tudi druge omejitve, na primer sam proizvodni proces, zahteve glede kakovosti izdelkov (npr. ukrivljanje) in pričakovano življenjsko dobo izdelka. Ta interno razvit podporni pristop se je izkazal za ključnega med vzponom e-mobilnosti in tudi drugih sektorjev, kjer so se zahteve za zmanjšanje mase komponent in posledično zahteve za znižanje proizvodnih stroškov bistveno poostrile.

 • Poenostavitev zasnove

  Zasnova izdelka je glavni vir morebitnih težav v zvezi s proizvedljivostjo in kakovostjo. Po naših izkušnjah izhaja več kot 80 odstotkov proizvodnih težav iz zasnove izdelka. Zato je glavna pozornost v smislu splošne izvedljivosti namenjena poenostavitvi komponente, ki lahko privede do preprostejših proizvodnih orodij (brizganje, visokotlačno litje aluminija) ali do hitrejše in manj zamudne strojne obdelave (CNC obdelava in struženje). Poleg poenostavitve proizvodnje je treba težave s kakovostjo rešiti z ustreznimi spremembami geometrije še pred fazo zamrznitve zasnove.

 • Optimizacija tehnologije

  Težave s kakovostjo končnega izdelka je mogoče dodatno izboljšati z optimizacijo proizvodnega procesa. Ta ne vključuje le optimizacije procesnih parametrov, ampak tudi izbiro ustreznih materialov za izdelavo orodij za strojno obdelavo ali litje oziroma brizganje. V Iskri ISD imamo izkušnje z najnovejšimi orodnimi jekli (npr. jekla z izboljšano toplotno prevodnostjo) in PVD prevlekami, ki nam omogočajo reševanje najzahtevnejših tehničnih izzivov trenutnih industrijskih potreb.

 • Izbira materiala

  Ustrezna izbira materiala, ki mora izpolnjevati tako kratkoročne kot tudi dolgoročne zahteve za izdelke, je lahko zelo zahtevna naloga. Z vzpostavljenimi razvojnimi partnerstvi z dobavitelji materialov vas lahko vodimo skozi postopek ustrezne izbire polimerov, izbire aluminijevih zlitin, izbire materiala za gredi ali izbire pravilne metode galvanizacije in vrste prevleke. Kombinirano poznavanje proizvodnih tehnologij nam zagotavlja ključne prednosti pri hibridnih in drugih kompleksnih tehničnih komponentah.

Product optimisation

Raziskovalna področja

Da bi ostali konkurenčni, razširjamo svoje raziskave na strateških področjih, ki bodo postala pomembnejša v naslednjih petih do desetih letih.

Naša interno opredeljena raziskovalna področja sledijo splošni strategiji Iskre ISD za razvoj in proizvodnjo tehnično najzahtevnejših hibridnih rešitev. Z raziskavami, ki jih izvajamo skupaj z našimi akademskimi partnerji, razvijamo zlasti nove načine spajanja materialov brez kemijske adhezije. Vedno večje zahteve za učinkovitost uporabe materialov so nas privedle tudi do so-razvoja novih aluminijevih zlitin in polimernih zmesi z izboljšano specifično trdnostjo, ki jih ponujamo svojim strankam. Da upoštevamo trajnostne zahteve EU, veliko vlagamo tudi v so-razvoj novih protikorozijskih zaščit, ki temeljijo na okolju prijaznih tehnologijah.

 • Spajanje materialov brez kemičnega vezanja

  Izdelava multifunkcijskih rešitev skozi zaporedne kompleksne montažne postopke danes ni v večino primerih ni več upravičljivo skozi stroške in kakovost. Danes združujemo prednosti različnih materialov s hibridnimi rešitvami in podpornimi tehnologijami. To pomeni, da skozi zaporedne proizvodne procese kombiniramo različne vrste materialov (kovine in polimere) in se pri tem izognemo korakom sestavljanja. Ta način omogoča združevanje materialov z različnimi koeficienti temperaturnega raztezka, različno kemično strukturo in različnimi mehanskimi lastnostmi. Poleg klasičnih metod lepljenja (plazemska obdelava, lepljenje itd.) se osredotočamo predvsem na metode, ki ne zahtevajo dodatnih lepil za kemično vezavo.

 • Razvoj novih materialov

  Skupaj z našimi dobavitelji materialov in akademskimi partnerji lahko pripravimo materialne rešitve po meri, zasnovane in prilagojene vašim specifičnim potrebam. Za ekstremne pogoje delovanja in ekstremne zunanje obremenitve običajne rešitve pogosto ne zadostujejo ali pa so lahko predimenzionirane. V takšnih primerih pripravimo posebej prilagojene rešitve, ki izpolnjujejo specifične potrebe vaših izdelkov.

 • Razvoj novih prevlek

  Tradicionalne metode galvanizacije se uporabljajo že dolgo in se bodo najverjetneje uporabljale še leta. Vendar pri Iskri ISD razmišljamo vnaprej. Novi evropski predpisi, ki zahtevajo trajnostni in okolju prijazen pristop, so nas dodatno motivirali za sorazvoj in industrializacijo novih najsodobnejših postopkov izdelave prevleke, ki temeljijo na popolnoma novih proizvodnih tehnologijah.

Research fields

Inovacije

Obstajanje v coni udobja nas ne zanima, saj so inovacije naša gonilna sila za razmišljanje vnaprej.

Inovacije so osnova za razvoj in implementacijo novih tehnologij oblikovnih rešitev. Naše inovacijsko načelo se glasi »manj je več«. V inovacijskem sistemu se lotevamo predvsem novih industrijskih rešitev spajanja komponent brez dodatnih montažnih korakov ali povezovalnih elementov (npr. vijakov, tesnil, matic, podložk, puš itd.).

Pri Iskri ISD pomeni inovativnost uporabo pametnih oblikovnih in tehnoloških rešitev, ki omogočajo splošno zmanjšanje števila sestavnih delov in montažnih korakov.

Innovation

Naši akademski partnerji

Doba vsestranskih strokovnjakov je minila, zato se povezujemo z vrhunskimi strokovnjaki z ustreznih področij, da povečamo svoje temeljne kompetence in dodamo nove.

Doba vsestranskih strokovnjakov je minila. Do vrhunskih konkurenčnih industrijskih rešitev ne more pripeljati zgolj posameznik, ampak le močna skupina strokovnjakov na svojih področjih. Zato smo v Iskri ISD razvili močne in dolgoročne odnose z zunanjimi razvojnimi in akademskimi partnerji, ki nam lahko nudijo podporo z najnovejšimi raziskovalnimi spoznanji ter nam pomagajo industrializirati najnovejša akademska dognanja za izpolnjevanje trenutnih potreb industrije.

Kontakti
Kontakti