Brušenje

Leto 2015 je bilo za Iskra ISD prelomno. Zaradi vse večjih potreb po izdelavi gredi in brušenju drugih struženih komponent smo se odločili za prevzem podjetja Hrovli gredi, ki je bilo takrat specializirano za izdelavo gredi in brušenje. Še danes poslujemo z vsemi strankami iz tistega časa in širimo ponudbo izdelkov z novimi partnerji. Razvijamo nove tehnologije in vlagamo v visoko produktivne brusilne stroje in njihovo avtomatizacijo. Prisotni smo v avtomobilski industriji, industriji hidravličnih naprav, ročnih električnih orodij itd.

Dosegamo tolerance brušenja do 2 mikronov in hrapavost površine do Ra 0.3.

Grinding

Predani kakovosti.
Predani vam!

Grinding

Brezsrediščno brušenje do ø20mm x 300mm

Strojni park: TOS, MULTIMAT
Količine: majhne do velike serije

Najvišja produktivnost

Brezsrediščno brušenje do ø12mm x 150mm

Strojni park: CNC brusilni stroj MIKROSA – popolnoma avtomatizirana celica s 100-odstotnim nadzorom pred brušenjem in po njem, razmaščevanjem in manipulacijo

Količine: velike serije
Najvišja produktivnost

100-odstotni nadzor

Središčno brušenje do Ø40mm x 300mm

Strojni park: KIKINDA 300, KIKINDA 500, KIKINDA 600, KIKINDA 700
Količine: majhne do velike serije

100-odstotni nadzor
Potrjeni poddobavitelji za majhne serije, naložbe v primeru velikih serij

Grinding

Nadzor in merjenje

Naši zaposleni med proizvodnim procesom izvajajo procesne meritve v naših merilnih celicah v skladu z načrtovanim kontrolnim planom, s čimer zagotavljajo nadzor kakovosti narejenih izdelkov. Za večino naših velikoserijskih izdelkov zagotavljamo 100-odstotni nadzor z našimi optičnimi napravami, ki jih prilagodimo našim izdelkom in potrebam. Laserski in vizualni sortirni stroji so pomembni del našega proizvodnega procesa, zato vanje vlagamo vsako leto.

Izdelke, ki jih ni mogoče optično preveriti ali so njihove količine premajhne za vlaganje v nadzorni sistem, pregledamo ročno. Ročno pregledamo tudi izdelke, pri katerih je pomemben videz ali bi se lahko poškodovali v proizvodnem procesu.

Naš oddelek za zagotavljanje kakovosti pripravi poročila o opremljenih meritvah, dokumentacijo postopka odobritve proizvodnih delov in druga poročila na zahtevo naših naročnikov. Neskladnosti evidentiramo s poročili 8D in akcijskimi načrti ter zagotavljamo, da se napake ne ponavljajo.

V našem laboratoriju nudimo analize čistosti materialov. Zahteve glede čistosti v zvezi s komponentami postajajo vse strožje, da se zmanjša tveganje okvar ali zmanjšanja učinkovitosti.

Naše izdelke nadzorujemo z:

  • merjenjem kontur,
  • merjenjem hrapavosti površine z napravo MarSurf,
  • laserskim merjenjem premerov,
  • merjenjem vseh geometrijskih toleranc z napravo MAHR (ravnost, cilindričnost, ploščatost, vzporednost, krožnost, iztek, soosnost, koničnost) z možnostjo motoriziranega CNC-centriranja, nagibne mize in konjičkov,
  • mikrometri.

USTVARITE SI KARIERO V SKUPINI ISKRA ISD

Iskra ISD ima več kot 75-letno tradicijo, uspeh podjetja pa temelji na predanosti in znanju zaposlenih.
Uspešno uresničevanje poslovne strategije ne bi bilo mogoče brez naših zaposlenih.

Kontakti

Iskra ISD d.o.o.

Jaka Toplak, direktor prodaje in marketinga
E jaka.toplak@iskra-isd.si
T +386 41 506 532

Poslovno področje Plast

Nuša Race Horvat, vodja prodaje
E nusa.race.horvat@iskra-isd.si
T +386 4 20 76 810

Poslovno področje Livarna

Anja Bitenc Jenko, vodja prodaje
E anja.bitenc.jenko@iskra-isd.si
T +386 31 307 883

Poslovno področje Strugarstvo

Matej Pilar, vodja prodaje
E matej.pilar@iskra-isd.si
T +386 4 20 76 893

Poslovno področje Galvanika

Maja Trelc, vodja prodaje
E maja.trelc@iskra-isd.si
T +386 51 441 721

Več kontaktov
Kontakti